Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Ať žijí novely, zvlášť ty prázdninové!!!


Navzdory prázdninám v plném proudu (nebo možná právě proto), v těchto dnech nabývají účinnosti některé významné předpisy související s mezinárodním obchodem. Takže máme nový celní zákon, který doplňuje nově přijatý celní kodex Unie učinný od 1.5.2016 a také se nám poměnilo vykazování Intrastatu.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost změně použití kurzu, neboť za měsíc srpen se již bude vykazovat kurzem, který je shodný pro vykazování údajů o pohybu zboží v DPH.

HLAVNÍ ZMĚNY JSOU NÁSLEDUJÍCI:

Kurz pro přepočet cizí měny

Došlo ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč. Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz, který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty. Kurz pro DpH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu.

Statistický znak

Seznam vybraného zboží, u kterého se uvádí doplňkový statistický znak, bude stanoven Českým statistickým úřadem sdělením zveřejněným ve Sbírce zákonů. Seznam vybraného zboží již nebude součástí nového nařízení vlády.

Oprava vykázaných údajů

Pokud je nepřesný, chybný nebo chybějící údaj anebo údaj, který je uveden ve výkazu, ačkoliv v něm nemá být uveden, jiným údajem než o množství či hodnotě zboží, oprava výkazu nemusí být provedena, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se údaj vztahuje, 10.000 Kč. Dochází tedy ke zvýšení této hodnoty z 1.000 Kč na 10.000 Kč.

Změny ve vykazování údajů se promítnou od data účinnosti nového celního zákona a prováděcího nařízení vlády, kromě změny týkající se přepočtu cizí měny.

Přepočet cizí měny dle DPH se promítne do vykazování údajů následovně:

Pokud bude nový celní zákon a nařízení vlády účinné od 1. dne měsíce, bude se daný měsíc pro přepočet cizí měny používat již kurz pro DPH (např. pokud by došlo k nabytí účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády k 1. 8. 2016, použije se pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období červenec 2016 kurz používaný k výpočtu celní hodnoty a pro referenční období srpen 2016 a následující, kurz pro DPH.)

Pokud bude nový celní zákon a nařízení vlády účinné od jiného dne než je 1. den měsíce, promítne se změna do vykazování údajů od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k nabytí účinnosti nového celního zákona a prováděcího nařízení vlády. (Např. pokud by došlo k nabytí účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády k 15.7.2016, použije se pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období červenec 2016 kurz používaný k výpočtu celní hodnoty a pro referenční období srpen 2016 a následující, kurz pro DPH.)

Základní informace najdete zveřejněné i na stránkách celní správy (viz zde)

Bližší informace ke změnám na stránkách ČSÚ dosud nejsou k dispozici, nicméně snad se to v nejbližších dnech zlepší. Věnujte jim tedy zvýšenou pozornost (viz zde)

příslušná Sbírka zákonů (viz zde)

 

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek