Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

GDPR u nás


Vážení klienti, zákazníci, studenti ...

nemusí se nám to líbit, dokonce se můžeme nad dalším požadavkem EU urozčilovat k smrti, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Takže ... dokud nedojde ke změně, vězte, že:

Správcem vašich osobních údajů je naše společnost Ing. Martina Jiříková, vzdělávací agentura IDEA, se sídlem Přemyslovců 1238/55, zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátem města Ostravy pod číslem jednacím: SMO 256125/13/ŽÚ/BOJ, značka: S-SMO/256032/12/ŽÚ (dále jen IDEA).

IDEA se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami.

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Rozsah osobních údajů zpracování 
IDEA shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší
objednávky u naší společnosti, a to vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce www.agentura-idea.cz nebo v písemné, elektronické i telefonické formě. Tyto osobní údaje zahrnují:

• Jméno / Příjmení / Titul

• Poštovní adresa

• Emailová adresa

• Telefonní číslo

• Historii vašich objednávek

• Další informace, které nám dobrovolně poskytnete v poli Poznámka v objednávkovém formuláři nebo v dotaznících na kurzu

• Informace o vašich návštěvách webové stránky, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili

Účely zpracování vašich identifikačních a kontaktních údajů

• Pořádání vzdělávacích akcí, kurzů a školení. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10 let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.

• Zasílání marketingových sdělení o produktech a službách. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit. Příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.

• Ochrana našich oprávněných zájmů. Pro zamezení podvodným jednáním, zabránění porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv.

• Plnění našich právních povinností. Zejména jde o povinnosti v oblasti daňové, platební, účetní a statistické po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.

• Zajištění naší vzájemné komunikace.


Bezpečnost a ochrana vašich údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a v minulosti nedocházelo, nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití.

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně k výše uvedeným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti IDEA a dále fyzickým osobám, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, či účetní a daňové služby. Přístupy těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@agentura – idea.cz. Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Omezit můžete jak rozsah poskytnutých osobních údajů, tak účel jejích zpracování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018

Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek