Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Všechno o rekvalifikačním kurzu Celní deklarant


Rekvalifikační kurz: CELNÍ DEKLARANT

Akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-1601/2017-1/49 ze dne 10.5.2017

Předcházející akreditace MŠMT ČR: č.j. MSMT-37008/2013-1/835 ze dne 5.12.2013 (více ZDE)

Třináctidenní rekvalifikační kurz + jeden den zkoušky.

 

ABSOLVENT TOHOTO KURZU:

 • je schopen zastávat pracovní pozice související s celní problematikou (celní deklarant, pracovník exportního nebo importního oddělení, pracovník logistiky, speditér – zasilatel, logistik v dopravě a přepravě, zbožíznalec, účetní nebo ekonom ve společnosti zabývající se mezinárodním obchodem apod.)
 • je připraven pro práci v malých, středních i velkých firmách a institucích, které se zabývají mezinárodním obchodem, celní problematikou, devizovým platebním stykem, kontrolou obchodních operací, mezinárodní dopravou, zasilatelstvím, logistikou …
 • získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v oblasti mezinárodního obchodu a celnictví a s tím úzce související elektronizací celního řízení
 • ovládá odbornou celní terminologii
 • používá prostředky ICT na pokročilé uživatelské úrovni v souladu s povinně zavedenou elektronizací celního řízení
 • využívá výpočetní techniku jako zdroj získávání celních, právních a dalších odborných informací
 • chápe vlivy globalizace na mezinárodní obchod a celnictví
 • uvědomí si úzkou propojenost celní, daňové a účetní oblasti v rámci firmy
 • orientuje se v legislativní úpravě celní problematiky v EU i ČR
 • zná kompetence Celní správy ČR, ví kdo je deklarant a zná jeho práva a povinnosti
 • ví, co je celní řízení, kdy začíná, jak končí, kdo jsou jeho účastníci, kterými doklady a informacemi musí být doloženo
 • umí si spočítat celní dluh u kteréhokoliv druhu zboží
 • rozeznává celní režimy a umí aplikovat jejich použití v praxi
 • dokáže vyplnit elektronické celní prohlášení u jednoduchého případu dovozu a vývozu
 • chápe podstatu pojmů: původ zboží, dodací podmínky INCOTERMS, celní hodnota, Intrastat, TARIC, celní sazebník, zákazy omezení, CITES, svobodné pásmo, zjednodušený postup, místní řízení, závazná informace, deklarant, zastupování v celním řízení, clo, osvobození od cla, celní dluh, zajištění celního dluhu, následná kontrola, carnet TIR a ATA, celní přestupek a celní delikt, …..

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO PŘIHLÁŠENÍ

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • základní znalosti ovládání výpočetní techniky – word, excel, vyhledávání na internetu (Celní řízení je dnes povinně elektronizované, komunikace s celním úřadem probíhá převážně elektronicky.)

OBSAH KURZU

Celnictví – historie, celní legislativa, celní správa ČR

Celní řízení – celně schválená určení, celní režimy, celní prohlášení, doklady v celním řízení, clo, celní dluh, zajištění celního dluhu, původ zboží, celní hodnota, dodací podmínky INCOTERMS, celní sazebník, TARIC, zákazy a omezení

INTRASTAT – legislativa, základní pojmy, vykazování, osvobození, kódy transakcí

Správní trestání celní delikty, celní přestupky

 

METODY VÝUKY

Interaktivní výklad s diskusí, praktická cvičení

 

TERMÍNY KONÁNÍ

Jarní běh 2014

20.–21.3., 27.-28.3., 3.- 4.4., 10.–11.4., 17.-18.4., 24.-25.4., 2.5., zkoušky 9.5.

Podzimní běh 2014

18.-19.9., 25.-26.9., 2.-3.10., 9.-10.10., 16.-17.10., 23.-24.10., 30.10., zkoušky 6.11.

Podzimní běh 2015

8.-9.10., 15.-16.10., 29.-30.10., 5.-6.11., 12.-13.11., 19.-20.11., 26.11., zkoušky 27.11.

Podzimní běh 2016

15.-16.9., 22-23.9., 29.-30.9., 6.-7.10., 13.-14.10., 20.-21.10., 27.10., zkoušky 28.10.

Podzimní běh 2017

14-15.9., 21-22.9., 5-6.10, 19-20.10., 26-27.10., 2-3.11., 23.11., zkoušky 24.11.

 

ROZVRH HODIN

1. vyučovací hodina 8.30 - 9.15 (přestávka 10 minut)

2. vyučovací hodina 9.25 - 10.10 (přestávka 10 minut)

3. vyučovací hodina 10.20 - 11.05 (přestávka 10 minut)

4. vyučovací hodina 11.15 - 12.00 (přestávka 20 minut)

5. vyučovací hodina 12.20 - 13.05 (přestávka 10 minut)

6. vyučovací hodina 13.15 – 14.00 (přestávka 10 minut)

7. vyučovací hodina 14.10 – 14.55 (přestávka 10 minut)

8. vyučovací hodina 15.05 – 15.50 (přestávka 10 minut)

 

MÍSTO KONÁNÍ

Mrštíkova 883/3, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, 3. patro

 

CENA

17.000,- Kč bez DPH/celý kurz

1.800,- Kč bez DPH/jeden den

Zasláním přihlášky a uhrazením kurzovného v případě podzimního termínu 2016 do 31.8.2016 získáte slevu 10 %.

Kurzovné je možno uhradit ve dvou splátkách (jedna před zahájením kurzu, druhá nejpozději do zkoušek).

Kurz je možné profinancovat prostřednictvím úřadu práce (pro zájemce o rekvalifikaci přes úřad práce více ZDE, pro zájemce z řad firem více ZDE).

Je možné kurz absolvovat jako celek nebo si vybrat pouze dny, které vás tématicky zajímají.

 

2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek