Uěivatel: Heslo:
Registrace ZtrŠta hesla

O agentu√łe


  • UŇĺ v√°s nebav√≠ po√ł√°d nerozum√¨t sv√© pr√°ci?
  • TouŇĺ√≠te pochopit¬†CELNICTV√ć jako obor¬†v√®etn√¨ jeho n√°vaznosti na dan√¨ a statistiku?
  • St√°le nem√ĻŇĺete naj√≠t tu pravou, zaj√≠mavou a vzruŇ°uj√≠c√≠ pr√°ci? Ani nev√≠te kde hledat?
  • Tr√°v√≠te v¬†zam√¨stn√°n√≠ spoustu √®asu, protoŇĺe nezvl√°d√°te, nech√°pete a uŇĺ nem√°te pomalu kapacitu na nic jin√©ho?
  • Nem√°te chu¬Ě prohled√°vat internet a √®√≠st nicne√ł√≠kaj√≠c√≠, obecn√©, star√© nebo vysloven√¨ chybn√© √®l√°nky?
  • Nem√ĻŇĺete si dovolit drah√° studia a uŇĺ v√Ļbec se v√°m nechce absolvovat nepoveden√© a nudn√© semin√°√łe, kde v√°m na vaŇ°e ot√°zky stejn√¨ nikdo neodpov√≠ a vaŇ°e probl√©my nikoho nezaj√≠maj√≠?

Vzd√¨l√°vac√≠ agentura IDEA p√łedstavuje √ļpln√¨ nov√Ĺ koncept odborn√©ho vzd√¨l√°v√°n√≠:

Unik√°tn√≠ ‚Äď IDEA se jako jedin√° v¬†√ąR √ļzce specializuje na komplexn√≠ vzd√¨l√°v√°n√≠ v¬†oblasti celnictv√≠ a p√ł√≠mo navazuj√≠c√≠ch obor√Ļ (DPH p√łi dovozu a v√Ĺvozu, statistika, tarifov√°n√≠, dodac√≠ podm√≠nky, exportn√≠ balen√≠, √ł√≠zen√≠ jakosti v¬†oblasti automotive, obchodn√¨-celn√≠ angli√®tina ‚Ķ). Proto nab√≠z√≠me nejvyŇ°Ň°√≠ kvalitu sluŇĺeb.

Profesion√°ln√≠ ‚Äď IDEA zam√¨stn√°v√° a spolupracuje v√Ĺhradn√¨ s¬†profesion√°ly ve sv√Ĺch oborech. U√®√≠ u n√°s pouze lid√© s¬†dlouholetou celn√≠ prax√≠. Sou√®asn√¨ jde o zkuŇ°en√© lektory se schopnost√≠ tuto komplikovanou oblast p√łibl√≠Ňĺit poslucha√®√Ļm.

Individu√°ln√≠ ‚Äď po√®et m√≠st v¬†kurzech je omezen tak, aby m√¨l lektor prostor na jednotliv√© dotazy p√ł√≠mo z¬†praxe a individu√°ln√≠ p√ł√≠stup. Vyj√≠Ňĺd√≠me za sv√Ĺmi klienty p√ł√≠mo do firem. N√°Ň° z√°jem o klienta nekon√®√≠ posledn√≠ minutou kurzu, ale se vŇ°emi¬†jsme v¬†e-mailov√©m √®i telefonick√©m kontaktu, kdy pom√°h√°me odpov√≠dat na ot√°zky a √łeŇ°it zapeklitosti, kter√© p√łin√°Ň°√≠ kaŇĺdodenn√≠ praxe. NaŇ°i klienti tak nejsou na sv√© probl√©my sami. Kdykoliv se na n√°s mohou obr√°tit s¬†Ňĺ√°dost√≠ o konzultaci, radu, pomoc. Toto drobn√© poradenstv√≠ je pro naŇ°e klienty bezplatn√©.

Komplexn√≠ ‚Äď IDEA po√ł√°d√° ve√łejn√© kurzy s¬†r√Ļznorodou celn√≠ problematikou, individu√°ln√≠ firemn√≠ semin√°√łe Ň°it√© na m√≠ru, v√≠kendovou √®i semestr√°ln√≠ obchodn√¨-celn√≠ angli√®tinu, poradenstv√≠ a konzultace v¬†oblasti celnictv√≠, intern√≠ celn√≠ audity, ale p√łedevŇ°√≠m rekvalifika√®n√≠ kurzy CELN√ć DEKLARANT akreditovan√© M҆MT. Zkr√°tka celnictv√≠ od A do Z.

Akreditovan√© ‚Äď n√°Ň° rekvalifika√®n√≠ kurz CELN√ć DEKLARANT je akreditov√°n M҆MT a je tak vn√≠m√°n nejen jako d√ĻleŇĺit√° sou√®√°st celoŇĺivotn√≠ho vzd√¨l√°v√°n√≠, jej√≠mŇĺ √ļkolem je zv√ĹŇ°it kvalifikaci a zlepŇ°it Ň°ance naŇ°ich klient√Ļ na trhu pr√°ce, ale Celn√≠ spr√°va √ąR uzn√°v√° tento rekvalifika√®n√≠ kurz k prok√°z√°n√≠ zp√Ļsobilosti a odborn√© kvalifikace v¬†√ł√≠zen√≠ o ud√¨len√≠ certifikace AEO (Opr√°vn√¨n√Ĺ hospod√°√łsk√Ĺ subjekt), coŇĺ je jedin√° cesta k¬†z√≠sk√°n√≠ r√Ļzn√Ĺch forem zjednoduŇ°en√Ĺch postup√Ļ √®i jin√Ĺch √ļlev v¬†celn√≠m √ł√≠zen√≠. Podm√≠nka prok√°z√°n√≠ zp√Ļsobilosti a odborn√© celn√≠ kvalifikace je v¬†syst√©mu certifikace AEO povinn√°.

Exkluzivn√≠ ‚Äď naŇ°imi klienty jsou exportn√≠ a importn√≠ firmy, celn√≠ deklarace, manaŇĺe√łi logistiky, expedic, n√°kup√®√≠, √ļ√®etn√≠, ekonomov√© ‚Ķ, kte√ł√≠ hledaj√≠ speci√°ln√≠ a velmi odborn√© informace. U n√°s je najdou.

Transparentn√≠ ‚Äď IDEA prezentuje kone√®n√© ceny (Ňĺ√°dn√© dodate√®n√© n√°klady a fakturace) a lektory, kte√ł√≠ maj√≠ dlouhodob√© a hlubok√© zkuŇ°enosti s celn√≠ problematikou a navazuj√≠c√≠mi obory. Teoretiky u n√°s nenajdete.

N√°sledn√© operativn√≠ konzultace klient√Ļ IDEA zdarma!

Martina Ji√ł√≠kov√°

majitelka agentury, lektorka a odborn√Ĺ garant
2013 © PiDi Soft |  Mapa strŠnek