Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Dodací podmínky INCOTERMS v praxi

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání13.04.2017
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900Kč
osob
ÚVODEM:

Pokud se sjednává mezinárodní obchod, je bezpodmínečně nutné myslet na podmínky dodání zboží. Jde o ujednání prodávajícího a kupujícího ohledně přepravy zboží, jeho pojištění a vyřizování celních formalit. Čím větší je vzdálenost mezi místem odeslání a místem určení zboží, tím může při dodání vzniknout víc problémových míst. K čí tíži půjde zničení či poškození zboží na cestě, to je vlastně podstata těchto ujednání. Dodací podmínky tak řeší přechod rizik mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti přepravy, pojištění a cel. Většina mezinárodních obchodů má sjednány dodací podmínky, nicméně většina účastníků mezinárodního obchodu jim v zásadě nerozumí. Povrchní znalosti se ovšem mohou v případě nečekaných událostí po cestě (havárie, poškození zboží, povětrnostní vlivy, nečekané překážky na cestě ….) vymstít a přinést nesmírné finanční ztráty. A jak tato oblast souvisí s celním řízením? Jednoduše. Dodací podmínky jsou totiž cenotvorné (je rozdíl zda fakturovaná cena obsahuje pouze cenu zboží nebo cenu zboží včetně přepravy a pojištění a dovozních cel) a cla se počítají z tzv. celní hodnoty, což je cena skutečně placená za zboží upravená o určité položky jako je přeprava, pojištění, skladování, nakládky ….. Proto celníky na celém světě v celním řízení zajímá, jaká dodací podmínka je na každý obchod sjednána.

Termín:

5. 5. 2017 (9:00-14:30) Praha, Klimentská 1443/50, 110 00  Praha 1

13. 4. 2017 (9:00 – 14:30) Ostrava, Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Lektor:

Ing. Martina Jiříková

je majitelkou vzdělávací agentury IDEA, která se úzce specializuje na významnou oblast logistiky – celnictví a navazující obory. Dále působí jako externí pedagog na VOŠ SOKRATES, VOŠ AHOL a přírodovědném gymnáziu PRIGO v Ostravě, kde vyučuje mezinárodní obchod a celnictví, kontraktační dovednosti, finanční a daňové právo, právní logiku a hospodářské výpočty.  Přednáší také pro pražské poradenské společnosti skupiny ACCON GROUP, olomoucké nakladatelství ANAG, žilinskou IPA SLOVAKIA a další vzdělávací zařízení.

 • Ekonomické vzdělání získala studiem Slezské univerzity Opava, obchodně – podnikatelské fakulty v Karviné, obor finance. Pedagogické vzdělání si doplnila na Ostravské univerzitě.
 • 18 let pracovala v Celní správě ČR, kde postupně poznala od práce na hraničním přechodu, přes právničinu na Celním úřadu v Ostravě až nakonec skončila jako zástupkyně ředitele a současně ředitelka odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově.
 • Dlouhodobě působila v lektorském sboru Celní správy ČR, kde postavila na nohy celní interní vzdělávání pracovníků všech letišť v republice, když vdechla život dnes již legendárnímu celnímu kurzu CESTYL.
 • V popředí jejího odborného zájmu je celní řízení jako takové a jeho návaznost na problematiku DPH, původ zboží, dodací podmínky a jejich vliv na celní hodnotu, problematika cestovního styku na letištích a srdeční záležitostí je pro ni oblast CITES (pašování ohrožených druhů fauny a flóry).
 • V listopadu 2016 si v rámci Dne podnikatelů 2016 převzala od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ocenění v kategorii Podnikavá žena roku 2016.

Cíl semináře:

Na semináři si odpJak souvisí dodací podmínky INCOTERMS s celním řízením?

 • Trápí nás spíš při dovozu nebo vývozu nebo jsou důležité v obou případech?
 • Kdo je sjednává a kde je najdeme?
 • Jsou povinné?
 • Co když nemáme sjednánu dodací podmínku?
 • Jak v celním řízení postupujeme?
 • Proč není dodací podmínka EXW při vývozu výhodná a v praxi chybně používána?
 • Jak souvisí dodací podmínky s daňovým dokladem při vývozu, resp. s nárokem na osvobození od DPH?
 • Jak vypovíme na otázky typu:adá celní hodnota a statistická hodnota u jednotlivých dodacích podmínek?

U tohoto tématu musíme zabrousit kromě celních předpisů do mezinárodních obchodních zvyklostí a mezinárodních přepravních smluv a pochopit provázanost celního řízení s těmito oblastmi. Cílem semináře je rozebrat jednotlivé dodací podmínky a poukázat na nejrozšířenější omyly, které při jejich sjednávání panují. Na příkladech z praxe ukázat úskalí a chyby, ke kterým nejčastěji v praxi dochází.

Komu je seminář určen:

Seminář Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na celní hodnotu je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, také ekonomům a účetním, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují, ale především nákupčím a právníkům, kteří sjednávají obchody a uzavírají mezinárodní smlouvy. Špatně sjednaná dodací podmínka může při celním řízení přinést velké množství komplikací, které mohou vyústit nejen v doměření celního dluhu, ale také v následnou kontrolu celního úřadu proto, že ovlivňují správný výběr cla, ale také DPH.

Program semináře:

1. Historický vznik a vývoj dodacích podmínek INCOTERMS
2. Základní význam dodacích podmínek
3. Nejčastější omyly související s dodacími podmínkami
4. Podrobné vysvětlení jednotlivých dodacích podmínek ve skupinách E,F,C,D

 • Zvláštnosti dodacích podmínek skupiny C
 • Při dovozu vliv na celní hodnotu
 • Při vývozu vliv na statistickou hodnotu

5. Rizika námořní přepravy
6. Pojištění zboží – zvláštní práva čerpání
7. Vliv dodacích podmínek na celní řízení

8. Vliv dodacích podmínek na DPH2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek