Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celní sazebník včetně novinek v r. 2016 a 2017

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání20.04.2017
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH1900Kč
osob
ÚVODEM:

Rok 2016 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a nový celní zákon, ale také novinky v oblasti sazebního zařazování zboží. Největší problémy vždy počátkem roku působí změny kombinované nomenklatury. Je skutečně nepříjemné, pokud vám ze dne na den z celního sazebníku „vypadne“ položka pro vaše zboží. Seminář vám pomůže zorientovat se ve změnách v oblasti celního tarifu a pochopit jejich souvislosti, návaznosti a dopady zejména do oblasti celního řízení jak při dovozu, tak při vývozu, ale také do oblasti daňové či statistického vykazování INTRASTAT.

Termín:

20. 4. 2017 (9:00 – 14:30) Ostrava, Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Lektor:

Ing. Bc. Lenka Sabelová

Dnes pracuje jako Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co.,s.r.o.. Je spoluautorkou odborné publikace zaměřené na celní problematiku Meritum - Clo (nakladatelství ASPI), podílí se na tvorbě případových studií v oblasti mezinárodního obchodu a celnictví pro vysoké školy a pravidelně publikuje v odborných časopisech např. Daně a právo. Specializuje se na legislativu EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu a rovněž je vynikající tariférka. Přednáškám v oblasti Intrastatu a Celního sazebníku se věnuje od počátku vykazování, kdy jsme jako stát vstoupili do EU, tj. od roku 2004. V této oblasti poskytuje konzultace, audity a poradenství.

Cíl semináře:

Na semináři se dozvíte všechny novinky v oblasti celního sazebníku a tarifování jak z roku 2016 tak 2017. Pochopíte, proč se vůbec v celním řízení celním sazebníkem zabýváme. Správné zatarifování zboží je bezpodmínečnou podmínkou k správnému vybrání cel a také DPH. Na sazební kód jsou navázány celní sazby, osvobození, úlevy, kvóty, tarifní suspenze, ale také celá řada zákazů a omezení. Sazební zařazování zboží má svá pevná pravidla a intuice není v této oblasti vítána. Dozvíte se, že na tento problém nejste sami a existuje pomoc ve formě nezávazné nebo závazné informace.  Ruku na srdce.

  • Konzultovali jste někdy sazební zařazení vámi dováženého zboží se školeným tariférem?
  • Víte, že správné zatarifování zboží je základem nejen celního řízení, ale i statistického vykazování Intrastat a může vám opět ušetřit jak finance při následném doměření celního dluhu a pokuty, tak nepříjemnosti spojené s celním deliktem, kterého se v případě chyby dopustíte?
  • Víte kdy, proč a kam byste si měli požádat o závaznou informaci o sazebním zařazení? Budete za to něco platit?
  • Máte k dispozici korelační tabulky letošních změn kombinované nomenklatury?
  • Myslíte si, že při dovozu tarifovat nemusíte, protože celní kód přece uvádí vývozce a vy jej musíte respektovat?
  • Nerozumíte, proč máte tři různé nomenklatury, když pokaždé dovážíte těsnění?
  • Rádi byste se zeptali, ale nemáte koho?

Pokud si na převážnou část otázek odpovíte ne, je nejvyšší čas se přihlásit na náš seminář, protože tím vším se zabýváme, když řešíme celní sazebník a kombinovanou nomenklaturu.

Navíc po náročné teoretické části následuje praktická část, kdy si účastníci mohou pod dohledem lektorky – vynikající tariférky zkusit správně zatřídit různé druhy zboží. Pro tuto část je vhodné mít ve dvojicích k dispozici notebook pro napojení na aplikaci TARIC nebo celní sazebník.

Tím vším se zabýváme, když řešíme na seminářích celní sazebník.

Komu je seminář určen:

Seminář Celní sazebník včetně novinek v r. 2016 a 2017 je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také oddělení nákupu či prodeje a právních oddělení, kteří v rámci své pracovní náplně musí pracovat s celním kódem. Správná nomenklatura je ale důležitá již při uzavírání kontraktu, kde se sjednává cena a určité povinné doklady. Správný celní kód má vliv jednak na správnou celní sazbu (výše dovozního cla, uplatnění např. antidumpingových nebo dodatečných cel …) a potažmo správný výběr DPH a v druhé řadě se od něj odvíjí zákazy a omezení (kvóty, tarifní suspenze, licence, dual use …..), čímž je tato oblast v neustálém hledáčku celních kontrol.  Seminář je tudíž velmi potřebný pro ty zaměstnance, kteří uzavírají smlouvy, kontrakty, objednávky apod.. Chybný celní kód na počátku obchodu může firmě způsobit obrovské komplikace a problémy zejména finančního charakteru.

Program semináře:

1. Legislativní základ změn v celním sazebníku v roce 2016 a 2017
2. Přechodná období
3. Korelační tabulka změn kombinované nomenklatury
4. Nezávazné a závazné tarifní informace po změnách
6. Pravidla tarifování a správný postup
- Kombinovaná nomenklatura
- Společný celní sazebník EU
- Integrovaný sazebník ES = TARIC
- Uvádění kódů v celním prohlášení
- Všeobecná interpretační pravidla + poznámky ke třídám a kapitolám
7. Příklady konkrétního tarifování výrobků2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek