Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Původ zboží včetně novinek v r. 2016 a 2017

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání31.03.2017
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2800Kč
osob
ÚVODEM:

Rok 2016 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a nový celní zákon, ale také novinky v oblasti mezinárodních smluv týkajících se původu zboží. Největší změnou je spuštění systému REX – registrovaní vývozci v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP). Drobnější novinky jsou v rámci prokazování nepreferenčního původu, u dodavatelských prohlášení vystavovaných v rámci EU či při vystavování dokladu INF.4. Není tajemstvím, že původ primárně rozlišujeme nepreferenční (nezískáme při dovozu zboží žádnou finanční výhodu) a preferenční (získáme při dovozu finanční výhodu ve formě sníženého nebo nulového cla). Podmínky pro získání preferenčních výhod ale nejsou stejné vůči všem zemím, se kterými mezinárodně obchodujeme. Seminář vám pomůže zorientovat se ve změnách a pochopit jejich souvislosti, návaznosti a dopady zejména do oblasti celního řízení jak při dovozu, tak při vývozu a také pochopíte původ zboží z pohledu vašeho dodavatele nebo odběratele.

Termín:

31. 3. 2017 (9:00-14:30) Praha, Klimentská 1443/50, 110 00  Praha

13. 4. 2017 (9:00 – 14:30) Ostrava, Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Lektor:

Ing. Martina Jiříková

je majitelkou vzdělávací agentury IDEA, která se úzce specializuje na významnou oblast logistiky – celnictví a navazující obory. Dále působí jako externí pedagog na VOŠ SOKRATES, VOŠ AHOL a přírodovědném gymnáziu PRIGO v Ostravě, kde vyučuje mezinárodní obchod a celnictví, kontraktační dovednosti, finanční a daňové právo, právní logiku a hospodářské výpočty.  Přednáší také pro pražské poradenské společnosti skupiny ACCON GROUP, olomoucké nakladatelství ANAG, žilinskou IPA SLOVAKIA a další vzdělávací zařízení.

 • Ekonomické vzdělání získala studiem Slezské univerzity Opava, obchodně – podnikatelské fakulty v Karviné, obor finance. Pedagogické vzdělání si doplnila na Ostravské univerzitě.
 • 18 let pracovala v Celní správě ČR, kde postupně poznala od práce na hraničním přechodu, přes právničinu na Celním úřadu v Ostravě až nakonec skončila jako zástupkyně ředitele a současně ředitelka odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově.
 • Dlouhodobě působila v lektorském sboru Celní správy ČR, kde postavila na nohy celní interní vzdělávání pracovníků všech letišť v republice, když vdechla život dnes již legendárnímu celnímu kurzu CESTYL.
 • V popředí jejího odborného zájmu je celní řízení jako takové a jeho návaznost na problematiku DPH, původ zboží, dodací podmínky a jejich vliv na celní hodnotu, problematika cestovního styku na letištích a srdeční záležitostí je pro ni oblast CITES (pašování ohrožených druhů fauny a flóry).
 • V listopadu 2016 si v rámci Dne podnikatelů 2016 převzala od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ocenění v kategorii Podnikavá žena roku 2016.

Cíl semináře:

Na semináři se dozvíte všechny novinky v oblasti původu zboží jak z roku 2016 tak 2017. Pochopíte, proč se vůbec v celním řízení původem zboží zabýváme. Pokud platíte při dovozu clo a dumáte, jak se mu legálně vyhnout nebo byste při vývozu potřebovali snížit své ceny tak, aby bylo pro vašeho odběratele přijatelnější, klíčem je původ zboží. Jeho správnou aplikací můžete ušetřit opravdu hodně peněz. Ovšem tyto „úlevy“ nejsou zadarmo. Dosáhnete na ně, jen pokud splníte velmi přísné podmínky mezinárodních dohod o původu zboží.

 • Proč potřebujete prokazovat původ zboží při dovozu i vývozu zboží a jakým způsobem to děláte?
 • Jakou odpovědnost jako dovozci a vývozci u původu zboží nesete?
 • Kde najdeme podmínky původu pro jednotlivé země?
 • Jaký je rozdíl mezi původem a statusem zboží a jak obojí souvisí s obchodováním v zónách volného obchodu a celních uniích?
 • Jaký je rozdíl mezi preferenčním a nepreferenčním původem?
 • Co je to kumulace?
 • A co následná verifikace?  Jaké povinnosti nám z ní plynou?
 • V kterých případech používáme certificate of origin, certificate of origin FORM.A, EUR.1, EURMED, prohlášení vývozce na faktuře, prohlášení schváleného vývozce na faktuře, A.TR, INF.4 …?
 • Co je to systém REX a týká se nás?
 • Existuje nějaký zjednodušený postup v oblasti původu zboží?

Tím vším se zabýváme, když řešíme na seminářích původ zboží.

Komu je seminář určen:

Seminář Původ zboží včetně novinek v r. 2016 a 2017 je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také oddělení nákupu či prodeje a právních oddělení, kteří v rámci své pracovní náplně musí určovat původ při vývozu a prokazovat jej při dovozu. Původ zboží je ale důležitý již při uzavírání kontraktu, kde se sjednává cena a povinné doklady při exportu nebo importu. Není možné bez znalosti této problematiky ve smlouvě ujednat povinnost předložení dokladu o původu při dovozu nebo jeho vystavení při vývozu. Výrobek, aby mu mohl být určitý doklad vystaven, musí splnit velmi speciální podmínky. Na tyto doklady není automatický nárok. Sebelepší „původář“ nevystaví doklad EUR.1, i kdyby to bylo ve smlouvě napsáno zlatým písmem.  Velkým omylem je, že prohlášení na faktuře spraví všechno a vývozce jej může na faktury umisťovat automaticky. Tento omyl již firmám přinesl nemalé potíže zejména deliktního a finančního charakteru.

Program semináře:

 1. Legislativní základ změn v oblasti původu zboží v roce 2016 a 2017
 2. Přechodná období
 3. Původ zboží – definice, členění (preferenční x nepreferenční)
 4. Zóny volného obchodu x celní unie
 5. Určování původu při vývozu
 • Pravidla původu na konkrétních příkladech
 • Kumulace
 • Prokazování původu v rámci EU (dodavatelská prohlášení)

4. Prokazování původu při dovozu

5. Následná verifikace2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek