Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celní řízení a celní doklady při exportu a importu

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání30.03.2017
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2800Kč
osob
ÚVODEM:

Rok 2016 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a nový celní zákon. Tyto změny logicky vyvolaly také změny v DPH při vývozu a dovozu. Co se týče celního řízení samotného, došlo k výrazným změnám zejména u zjednodušených postupů. Nová legislativa nabízí mnohem víc zjednodušení, jejichž vrcholem je samoschvalování, kdy dovozce nebo vývozce realizuje celní řízení sám, bez přítomnosti celního úřadu včetně výpočtu celního dluhu a kontrol zákazů a omezení. Zpřísnila se však kritéria pro zájemce o tyto zjednodušené postupy. Seminář vám pomůže pochopit rozdíl mezi standardním celním řízením a celním řízením zjednodušeným. Probereme výhody jednotlivých zjednodušených postupů, ale i úskalí, což umožní firmě kvalifikovaně přenastavit firemní procesy a generovat logistické, časové, organizační, personální a v neposlední řadě také významné finanční úspory.

 

Termín:

30. 3. 2017 (9:00-14:30) Praha, Klimentská 1443/50, 110 00  Praha 1

6. 4. 2017 (9:00 – 14:30) Ostrava, Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Lektor:

Ing. Martina Jiříková

je majitelkou vzdělávací agentury IDEA, která se úzce specializuje na významnou oblast logistiky – celnictví a navazující obory. Dále působí jako externí pedagog na VOŠ SOKRATES, VOŠ AHOL a přírodovědném gymnáziu PRIGO v Ostravě, kde vyučuje mezinárodní obchod a celnictví, kontraktační dovednosti, finanční a daňové právo, právní logiku a hospodářské výpočty.  Přednáší také pro pražské poradenské společnosti skupiny ACCON GROUP, olomoucké nakladatelství ANAG, žilinskou IPA SLOVAKIA a další vzdělávací zařízení.

 • Ekonomické vzdělání získala studiem Slezské univerzity Opava, obchodně – podnikatelské fakulty v Karviné, obor finance. Pedagogické vzdělání si doplnila na Ostravské univerzitě.
 • 18 let pracovala v Celní správě ČR, kde postupně poznala od práce na hraničním přechodu, přes právničinu na Celním úřadu v Ostravě až nakonec skončila jako zástupkyně ředitele a současně ředitelka odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově.
 • Dlouhodobě působila v lektorském sboru Celní správy ČR, kde postavila na nohy celní interní vzdělávání pracovníků všech letišť v republice, když vdechla život dnes již legendárnímu celnímu kurzu CESTYL.
 • V popředí jejího odborného zájmu je celní řízení jako takové a jeho návaznost na problematiku DPH, původ zboží, dodací podmínky a jejich vliv na celní hodnotu, problematika cestovního styku na letištích a srdeční záležitostí je pro ni oblast CITES (pašování ohrožených druhů fauny a flóry).
 • V listopadu 2016 si v rámci Dne podnikatelů 2016 převzala od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ocenění v kategorii Podnikavá žena roku 2016.

Cíl semináře:

Na semináři se dozvíte rozdíl mezi standardním a zjednodušeným celním řízením, kdy na konkrétních případech pochopíte možnosti následujících typů úspor:

 • Logistické – zboží nemusíte dopravovat na celní úřad, ale přímo k sobě do firmy. Jednodušší komunikace s přepravcem i řidičem, přímočarost trasování bez zajížděk na celní úřad.
 • Časové – nemusíte čekat na to, až celník zboží propustí do navrženého režimu, což výrazně zkracuje dobu mezi fyzickým dovozem zboží a výrobou.
 • Organizační – s rozšířenou nabídkou zjednodušených postupů a úlev je vhodné zvážit i potřebu zastupování v celním řízení. Nejvyšší formy zjednodušení nabízejí možnost samovyclívání, tzn. výpočet celního dluhu i kontrolu zákazů a omezení přímo ve firmě bez zástupce i bez celního úřadu. Čím víc mezičlánků, tím větší pravděpodobnost komunikačních nedorozumění a rostoucí finanční náklady.
 • Personální – případné zrušení zástupce nebo naopak jeho zvolení s sebou nese nutnost personálních změn.
 • Finanční -  všechny výše uvedené úspory generují i úspory finanční dle konkrétní situace ve firmě.

Prvotním předpokladem pro úspěšné celní řízení je vyplnění elektronického celního prohlášení. Probereme nejen novinky při vyplňování, které změny legislativy přinesly, ale především vysvětlíme vztah a souvislost mezi jednotlivými kolonkami a chyby a nelogičnosti, které se nejvíc při vyplňování celního prohlášení vyskytují.

Znáte své povinnosti v případě nařízené kontroly? Víte, jak a kdy lze opravovat nebo rušit celní prohlášení? Máte představu o sankcích v případě chyb? Ne? Nevadí. I toto se dozvíte.

Jelikož celní řízení musí být doplněno celou řadou celních, obchodních, přepravních či specifických dokladů, velký prostor budeme věnovat právě jim. Dozvíte se, proč celníci tyto doklady vyžadují, které se předkládají povinně, které povinné nejsou, kde je nutný originál, kde stačí kopie, zda je nutno pořizovat překlady zahraničních dokladů apod..

Na určité typy zjednodušení a další úlevy (snížení zajištění celního dluhu například) subjekty dosáhnou jen získáním certifikace AEO.  Co všechno je potřeba k získání této certifikace, je rovněž předmětem semináře. Po změnách legislativy v roce 2016 má certifikace AEO pro firmy zásadní význam. Jste AEO, můžete dosáhnout téměř na všechny zjednodušení a výhody, které celní předpisy nabízejí. Nejste AEO, celní řízení bude pro vás dlouhé, byrokratické a drahé.

Komu je seminář určen:

Seminář Celní řízení a celní doklady při exportu a importu je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také ekonomům a účetním, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují.  Je velkým omylem si myslet, že pokud má firma celního zástupce, tak se už o celní problematiku nemusí starat. Sebelepší celní zástupce potřebuje hodně specifických interních informací, které mu musí poskytnout dovozce nebo vývozce.

Program semináře:

 1. Legislativní základ změn v oblasti celního řízení v roce 2016
 2. Přechodná období
 3. Standardní celní řízení (Zahájení, Průběh – typy kontrol, Ukončení – akt propuštění zboží do navrženého režimu, splatnost celního dluhu, Opravy či zrušení celního prohlášení)
 4. Zjednodušené postupy v celním řízení (Schválený příjemce, schválený odesilatel, Centralizované celní řízení, Zápis do záznamů deklaranta, Samoschvalování)
 5. Doklady v celním řízení (celní, přepravní, obchodní, speciální)
 6. Certifikace AEO a její význam a výhody po změnách v roce 2016


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek