Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celní dluh, zákazy a omezení, osvobození od cla, DPH při dovozu a vývozu

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání03.03.2017
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2800Kč
osob
ÚVODEM:

Rok 2016 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a nový celní zákon. Tyto změny logicky vyvolaly také změny v DPH při vývozu a dovozu. Co se týče celního dluhu nebo lépe zajištění celního dluhu, došlo k výrazným změnám zejména u tzv. potencionálních celních dluhů (režim tranzitu, uskladnění v celním skladu, AZS, dočasné uskladnění apod.), kdy firmy, které dosud nemusely povinně v těchto situacích celní dluh zajišťovat, o tuto výhodu přijdou a budou muset tuto otázku velmi rychle vyřešit. Navíc celní orgány povolily hodně přechodných období, kdy za určitých okolností ještě lze používat starou právní úpravu, což ale dříve či později skončí. Seminář vám pomůže zorientovat se ve změnách a pochopit jejich souvislosti, návaznosti a dopady zejména do oblasti zajištění celního dluhu.

Termín:

3. 3. 2017 (9:00-14:30) Praha, Klimentská 1443/50, 110 00  Praha 1

24. 3. 2017 (9:00 – 14:30) Ostrava, Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Lektor:

Ing. Martina Jiříková

je majitelkou vzdělávací agentury IDEA, která se úzce specializuje na významnou oblast logistiky – celnictví a navazující obory. Dále působí jako externí pedagog na VOŠ SOKRATES, VOŠ AHOL a přírodovědném gymnáziu PRIGO v Ostravě, kde vyučuje mezinárodní obchod a celnictví, kontraktační dovednosti, finanční a daňové právo, právní logiku a hospodářské výpočty.  Přednáší také pro pražské poradenské společnosti skupiny ACCON GROUP, olomoucké nakladatelství ANAG, žilinskou IPA SLOVAKIA a další vzdělávací zařízení.

 • Ekonomické vzdělání získala studiem Slezské univerzity Opava, obchodně – podnikatelské fakulty v Karviné, obor finance. Pedagogické vzdělání si doplnila na Ostravské univerzitě.
 • 18 let pracovala v Celní správě ČR, kde postupně poznala od práce na hraničním přechodu, přes právničinu na Celním úřadu v Ostravě až nakonec skončila jako zástupkyně ředitele a současně ředitelka odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově.
 • Dlouhodobě působila v lektorském sboru Celní správy ČR, kde postavila na nohy celní interní vzdělávání pracovníků všech letišť v republice, když vdechla život dnes již legendárnímu celnímu kurzu CESTYL.
 • V popředí jejího odborného zájmu je celní řízení jako takové a jeho návaznost na problematiku DPH, původ zboží, dodací podmínky a jejich vliv na celní hodnotu, problematika cestovního styku na letištích a srdeční záležitostí je pro ni oblast CITES (pašování ohrožených druhů fauny a flóry).
 • V listopadu 2016 si v rámci Dne podnikatelů 2016 převzala od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ocenění v kategorii Podnikavá žena roku 2016.

Cíl semináře:

Na semináři se dozvíte jak správně počítat celní dluh (zejména DPH) u režimu volného oběhu a také jak si vypočíst částku povinného zajištění celního dluhu, kterou budete muset celním orgánům zaručit po skončení přechodného období, kdy je ještě povoleno využívat staré právní úpravy.

Celní dluh je souhrnem dlužného cla, SPD, DPH a zemědělských poplatků v souvislosti s dovozem zboží do EU. Není žádným tajemstvím, že DPH při dovozu si plátci DPH počítají sami a málokdo ví, že základ pro výpočet cla je úplně jiný, než základ pro výpočet DPH a co se vlastně do něj započítává. V určitých případech není nutno clo platit a je možné žádat celní úřad o osvobození. V jiných případech můžete dosáhnout na tzv. preferenci, tzn. oproti předložení originálu určitého důkazu o původu zboží nemuset platit dovozní clo.  Zodpovíme si na otázky, zda osvobození od cla automaticky znamená i osvobození od DPH nebo zda přiznaná preference znamená také neplacení DPH.

Dále pochopíte rozdíl mezi dovozy obchodního a neobchodního zboží. Neznalost tohoto rozdělení přináší v praxi nemalé potíže, zejména při dovozu menších zásilek letecky nebo poštou. Dozvíte se odpověď na otázku, jak celně vyřešit balíček na letišti ve Vídni. Možná poprvé uslyšíte, že kromě známého režimu volného oběhu 40 00 (zahrnuje jak platbu cla, tak české DPH) existuje i režim volného oběhu 42 00 (zahrnující platbu cla a DPH v jiném členském státě).

Povinnost platit celní dluh není jedinou nepříjemností, která vás při dovozu nebo vývozu zboží může potkat. Velmi často se dovozci a vývozci musí vypořádat s různými zákazy a omezeními, které v některých případech mohou konkrétní export nebo import úplně zmařit. Na semináři se seznámíme s nejdůležitějšími dovozními a vývozními zákazy a omezeními.

Všechny teoretické informace si ukážeme na konkrétních, praktických výpočtech a příkladech.  Nakonec, po podrobném vysvětlení všech typů celních dluhů pochopíte rozdíl mezi situacemi, kdy vzniká celní dluh a kdy by mohl potencionálně vzniknout, což je nesmírně důležité pro správné stanovení výše budoucí záruky za celní dluh. Oblast zajištění celního dluhu totiž doznala významných změn a nově vzniká povinnost zajišťovat celní dluhy i tam, kde se dříve nezajišťovaly, což pro některé subjekty bude znamenat vysoké finanční náklady spojené s nutností navýšení záruk.  

Komu je seminář určen:

Seminář Vše o celním dluhu, zákazy a omezení při exportu a importu, osvobození od cla, DPH při dovozu a vývozu je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také ekonomům a účetním, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují.  Je velkým omylem si myslet, že pokud má firma celního zástupce, tak se už o celní problematiku nemusí starat. Sebelepší celní zástupce potřebuje hodně specifických interních informací, které mu musí poskytnout dovozce nebo vývozce.

Program semináře:

 1. Legislativní základ změn v oblasti celního dluhu v roce 2016
 2. Přechodná období
 3. Celní dluh – definice, konstrukce, splatnost, vyměření, vymahatelnost
 4. Celní dluh – výpočet konkrétních příkladů (celní dluh neplátce DPH, celní dluh plátce DPH, celní dluh s osvobozením, s preferencí, s SPD, se zemědělskými poplatky)
 5. Rozdíl mezi režimem volného oběhu 40 00 a 42 00
 6. Nejdůležitější zákazy a omezení při dovozu i vývozu (dual use, mezinárodní sankce, licence, vojenské licence, nevojenské licence, kvóty, tarifní suspenze, cash controls, …)
 7. Zajištění celního dluhu nově po změnách včetně výpočtu


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek