Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celní režimy nově po změnách v roce 2016 včetně dopadů na DPH

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání02.03.2017
Místo konáníPraha
Cena bez DPH2800Kč
osob
ÚVODEM:

Rok 2016 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a nový celní zákon. Tyto změny logicky vyvolaly také změny v DPH při vývozu a dovozu. Co se týče celních režimů, došlo k výrazným změnám zejména u režimů s hospodářským účinkem, kdy některé se změnily, některé transformovaly do nové podoby a některé zcela zanikly. Navíc celní orgány povolily hodně přechodných období, kdy za určitých okolností ještě lze používat starou právní úpravu, což ale dříve či později skončí. Seminář vám pomůže zorientovat se ve změnách a pochopit jejich souvislosti, návaznosti a dopady zejména do oblasti DPH.

Termín:

20. 3. 2017 (9:00 - 14.30) Praha, Klimentská 1443/50, 110 00  Praha 1

23. 3. 2017 (9:00 – 14.30) Ostrava, Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Lektor:

Ing. Martina Jiříková

je majitelkou vzdělávací agentury IDEA, která se úzce specializuje na významnou oblast logistiky – celnictví a navazující obory. Dále působí jako externí pedagog na VOŠ SOKRATES, VOŠ AHOL a přírodovědném gymnáziu PRIGO v Ostravě, kde vyučuje mezinárodní obchod a celnictví, kontraktační dovednosti, finanční a daňové právo, právní logiku a hospodářské výpočty.  Přednáší také pro pražské poradenské společnosti skupiny ACCON GROUP, olomoucké nakladatelství ANAG, žilinskou IPA SLOVAKIA a další vzdělávací zařízení.

 • Ekonomické vzdělání získala studiem Slezské univerzity Opava, obchodně – podnikatelské fakulty v Karviné, obor finance. Pedagogické vzdělání si doplnila na Ostravské univerzitě.
 • 18 let pracovala v Celní správě ČR, kde postupně poznala od práce na hraničním přechodu, přes právničinu na Celním úřadu v Ostravě až nakonec skončila jako zástupkyně ředitele a současně ředitelka odboru cel a daní Celního úřadu v Mošnově.
 • Dlouhodobě působila v lektorském sboru Celní správy ČR, kde postavila na nohy celní interní vzdělávání pracovníků všech letišť v republice, když vdechla život dnes již legendárnímu celnímu kurzu CESTYL.
 • V popředí jejího odborného zájmu je celní řízení jako takové a jeho návaznost na problematiku DPH, původ zboží, dodací podmínky a jejich vliv na celní hodnotu, problematika cestovního styku na letištích a srdeční záležitostí je pro ni oblast CITES (pašování ohrožených druhů fauny a flóry).
 • V listopadu 2016 si v rámci Dne podnikatelů 2016 převzala od Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ocenění v kategorii Podnikavá žena roku 2016.

Cíl semináře:

Na semináři se dozvíte jak správně počítat celní dluh (zejména DPH) u režimu volného oběhu. Není žádným tajemstvím, že DPH při dovozu si plátci DPH počítají sami a málokdo ví, že základ pro výpočet cla je úplně jiný, než základ pro výpočet DPH a co se vlastně do něj započítává. Dále se dozvíte jaké změny (opět hlavně u DPH) máme nově u režimu vývozu a vyjasníme si, CO je považováno nově za daňový doklad u vývozu. Pochopíte, proč u vývozu vystavovat proforma faktury a jakou úlohu sehrává při následném účtování DPH a sestavování DAP elektronická datová zpráva potvrzující výstup zboží z EU.  Rovněž zjistíte, jak nově vypadá režim tranzitu, uskladnění, zušlechtění a co je to režim zvláštní užití. U skladování se rovněž dotkneme problematiky DPH, zejména jak vypadají nově obchodní operace ve svobodném pásmu či zda při prodeji zboží na celním skladu účtovat DPH nebo ne. U režimu zušlechtění se dozvíte, jak se nově počítají celní dluhy u aktivního a pasivního zušlechťovacího styku a jak se tyto režimy následně vypořádávají. Nakonec, po podrobném vysvětlení všech režimů, pochopíte rozdíl mezi situacemi, kdy vzniká celní dluh a kdy by mohl potencionálně vzniknout, což je nesmírně důležité pro správné stanovení výše budoucí záruky za celní dluh. Oblast zajištění celního dluhu totiž doznala významných změn a nově vzniká povinnost zajišťovat celní dluhy i tam, kde se dříve nezajišťovaly, což pro některé subjekty bude znamenat vysoké finanční náklady spojené s nutností navýšení záruk.  

Komu je seminář určen:

Seminář Celní režimy nově po změnách v roce 2016 včetně dopadů na DPH je určen exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také ekonomům a účetním, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují.  Je velkým omylem si myslet, že pokud má firma celního zástupce, tak se už o celní problematiku nemusí starat. Sebelepší celní zástupce potřebuje hodně specifických interních informací, které mu musí poskytnout dovozce nebo vývozce.

Program semináře:

 1. Legislativní základ změn v oblasti celních režimů v roce 2016
 2. Přechodná období
 3. Základní dovozní režim – volný oběh včetně návaznosti na DPH
 4. Základní vývozní režim – vývoz včetně návaznosti na DPH
 5. Zvláštní režimy včetně návaznosti na DPH
  • Tranzit (vnější, vnitřní)
  • Uskladnění (v celním skladu, ve svobodném pásmu)
  • Zvláštní užití (dočasné použití, zvláštní užití)
  • Zušlechtění (AZS, PZS)
 6. Dočasné uskladnění – vysvětlení a příklady (nejde o celní režim a v praxi dochází k záměně s režimem uskladnění v celním skladu)


2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek