Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Průvodce celním řízením v r. 2018

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání19.04.2018
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH7500Kč
osob
Rok 2016 a následně rok 2017 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a nový celní zákon. Tyto změny logicky vyvolaly také změny v DPH při vývozu a dovozu. Co se týče celního řízení samotného, došlo k výrazným změnám zejména u zjednodušených postupů. Nová legislativa nabízí mnohem víc zjednodušení, jejichž vrcholem je samoschvalování, kdy dovozce nebo vývozce realizuje celní řízení sám, bez přítomnosti celního úřadu včetně výpočtu celního dluhu a kontrol zákazů a omezení. Zpřísnila se však kritéria pro zájemce o tyto zjednodušené postupy. 5-ti denní kurz shrnuje hlavní novinky, pomůže vám pochopit rozdíl mezi standardním celním řízením a celním řízením zjednodušeným.  Detailně se budeme věnovat změnám v DPH  a jejich vlivu na vnitropodnikové účetnictví. Budete mít možnost se kolonku po kolonce naučit vyplňovat celní prohlášení v on-line prostředí. Jde o naprosto unikátní den, který se v různých nabídkách seminářů velmi těžko hledá. Původ zboží rozebereme na prvočinitele včetně konkrétních příkladů a totéž platí o dodacích podmínkách INCOTERMS. Probereme výhody jednotlivých zjednodušených postupů, ale i úskalí, což umožní firmě kvalifikovaně přenastavit firemní procesy a generovat logistické, časové, organizační, personální a v neposlední řadě také významné finanční úspory. Neváhejte a přijďte mezi lidi, kteří se celní problematikou zabývají a mají obdobné problémy jako vy. Kontakty se u nás navazují velmi snadno.

Kurz je určen

exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také oddělení nákupu či prodeje a právních oddělení, kteří v rámci své pracovní náplně přijdou v jakémkoliv kontextu do styku s celníky a celním řízením.

1. a 2. den

Celnictví jako nedíná součást logistiky

Kompetence celní správy včetně těch nejnovějších

Standardní celní řízení x zjednodušené celní řízení

Základní celní režimy (volný oběh, vývoz a tranzit)

Typy kontrol, splatnost celního dluhu, opravy či zrušení celního prohlášení

Typy zjednodušených postupů

Doklady nezbytné nejen pro celní řízení

Dopad celních procesů do oblasti DPH - mezinárodní obchodní operace

- DPH při dovozu

- DPH při vývozu

- třístranné mezinárodní obchodní operace

Certifikace AEO (oprávněný hospodářský subjekt) a její význam a výhody pro exportéry a importéry po změnách v roce 2016

3. den

1. Druhy celních prohlášení

2. Elektronické celní prohlášení

3. Kolonka po kolonce dovozní režimy - na konkrétních příkladech

4. Kolonka po kolonce vývozní režimy - na konkrétních příkladech

5. Identifikace různých druhů e-datových zpráv, kterých je celní řízení plné

V tomto dnu je možnost pracovat přímo on-line, tzn. přímo v e-prostředí vyplňovat celní prohlášení. Neváhejte, taková příležitost se velmi těžko hledá.

4. den

1. Legislativní základ změn v oblasti původu zboží v roce 2016 a 2017

2. Přechodná období

3. Původ zboží - definice, členění (preferenční x nepreferenční)

4. Zóny volného obchodu x celní unie a jejich vliv na původ zboží

5. Určování původu při vývozu

6. Pravidla původu v konkrétních případech

7. Prokazování původu v rámci EU (dodavatelská prohlášení)

8. Prokazování původu při dovozu

9. Následná verifikace

5. den

1. historický vznik a vývoj dodacích podmínek INCOTERMS

2. Základní význam dodacích podmínek

3. Nejčastější omyly související s dodacími podmínkami

4. Podrobné vysvětlení jednotlivých dodacích podmínek ve skupinách E,F,C,D

5. Zvláštnosti dodacích podmínek skupiny C

6. Rizika námořní přepravy

7. Pojištění zboží - zvláštní práva čerpání

8. Vliv dodacích podmínek na celní řízení (při dovozu na celní hodnotu, při vývozu na statistickou hodnotu)

9. Vliv dodacích podmínek na DPH

Cena

1900 Kč bez DPH/1 den

7500 Kč bez DPH/celý kurz

Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo na celý kurz.

Místo konání:

standardně se scházíme v Ostravě, Mrštíkova 883/3, 709 00  Ostrava - Mariánské Hory

 

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME Usmívající se.

 

 

 

 2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek