Uživatel: Heslo:
Registrace Ztráta hesla

Celní řízení po novinkách v kostce

Zpět do kategorie: Školení
Datum konání18.04.2019
Místo konáníOstrava
Cena bez DPH7500Kč
osob


Rok 2016 a následně rok 2017 přinesl největší změny celní legislativy od vstupu ČR do EU. Od 1. 5. 2016 tak máme nový celní kodex Unie, nové prováděcí předpisy a nový celní zákon. Tyto změny logicky vyvolaly také změny v DPH při vývozu a dovozu. Co se týče celního řízení samotného, došlo k výrazným změnám zejména u zjednodušených postupů a při zajišťování celního dluhu. Nová legislativa nabízí mnohem víc zjednodušení, jejichž vrcholem je samoschvalování, kdy dovozce nebo vývozce realizuje celní řízení sám, bez přítomnosti celního úřadu včetně výpočtu celního dluhu a kontrol zákazů a omezení. Zpřísnila se však kritéria pro zájemce o tyto zjednodušené postupy. 5denní kurz shrnuje hlavní novinky, pomůže vám pochopit rozdíl mezi standardním celním řízením a celním řízením zjednodušeným.  Detailně se budeme věnovat změnám v DPH  a jejich vlivu na vnitropodnikové účetnictví. Budete mít možnost se detailně seznámit s hlavními typy zákazů a omezení, které vám v celním řízení většinou pijí krev. Jde o naprosto unikátní den, který se v různých nabídkách seminářů velmi těžko hledá. Původ zboží rozebereme na prvočinitele včetně konkrétních příkladů a nového systému prokazování REX a totéž platí o dodacích podmínkách INCOTERMS, kdy pochopíte, jakou kalamitu může v celním řízení způsobit chybně zvolená dodací parita. A nejen v celním řízení, ale i daňové problémy vás v tomto případě čekají. Probereme výhody jednotlivých zjednodušených postupů, ale i úskalí, což umožní firmě kvalifikovaně přenastavit firemní procesy a generovat logistické, časové, organizační, personální a v neposlední řadě také významné finanční úspory. Neváhejte a přijďte mezi lidi, kteří se celní problematikou zabývají a mají obdobné problémy jako vy. Kontakty se u nás navazují velmi snadno.

Kurz je určen

exportním a importním firmám a také jejich zástupcům v celním řízení. Konkrétně jde o pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, ale také oddělení nákupu či prodeje a právních oddělení, kteří v rámci své pracovní náplně přijdou v jakémkoliv kontextu do styku s celníky a celním řízením. Kdo u nás už někdy byl, velmi rád se vrací, protože je skutečně málo příležitostí se fundovaně pobavit o tom, co vás v práci trápí nebo čemu zkrátka nerozumíte.

1. den - 18. 4. 2019

Celní řízení po novele celního kodexu - dovozní operace

Celnictví jako nedílná součást logistiky

Kompetence celní správy

Standardní celní řízení x zjednodušené celní řízení

- Základní dovozní celní režim – volný oběh

- Typy kontrol, splatnost celního dluhu, opravy či zrušení celního prohlášení

- Typy zjednodušených postupů

- Doklady nezbytné pro celní řízení

Dopad celních procesů do oblasti DPH – mezinárodní obchodní operace

- DPH při dovozu

- Třístranné obchody

Certifikace AEO (oprávněný hospodářský subjekt) a její význam a výhody pro exportéry a importéry po změnách v roce 2016

2. den - 25. 4. 2019

Celní řízení po novele celního kodexu - vývozní operace

Standardní celní řízení x zjednodušené celní řízení

- Základní celní režimy při vývozu – vývoz, zpětný vývoz, pasivní zušlechťovací styk

- Typy zákazů, omezení a kontrol při vývozu, opravy či zrušení celního prohlášení

- Typy zjednodušených postupů

- Doklady nezbytné pro celní řízení

Dopad celních procesů do oblasti DPH – mezinárodní obchodní operace

- DPH při vývozu, daňové doklady při vývozu, podmínky pro uplatnění osvobození od DPH při vývozu

- Třístranné obchody

Certifikace AEO (oprávněný hospodářský subjekt) a její význam a výhody pro exportéry a importéry po změnách v roce 2016

3. den - 23. 5. 2019

Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodování

Legislativní základ změn v oblasti původu zboží v roce 2017 a 2018

Přechodná období

Původ zboží – definice, členění (preferenční x nepreferenční)

Zóny volného obchodu x celní unie

Určování původu při vývozu

- Pravidla původu na konkrétních příkladech

- Kumulace

- Prokazování původu v rámci EU (dodavatelská prohlášení)

Prokazování původu při dovozu

Systém REX

Následná verifikace

4. den - 30. 5. 2019

Dodací podmínky INCOTERMS a jejich vliv na celní řízení

Historický vznik a vývoj dodacích podmínek INCOTERMS

Základní význam dodacích podmínek

Nejčastější omyly související s dodacími podmínkami

Podrobné vysvětlení jednotlivých dodacích podmínek ve skupinách E,F,C,D

- Zvláštnosti dodacích podmínek skupiny C

Rizika námořní přepravy

Pojištění zboží – zvláštní práva čerpání

Vliv dodacích podmínek na celní řízení

- Při dovozu vliv na celní hodnotu

- Při vývozu vliv na statistickou hodnotu

Vliv dodacích podmínek na DPH

5. den - 6. 6. 2019

Zákazy a omezení při exportu a importu

Co je to TARIC a jaká je jeho funkce u dovozu či vývozu zboží zatíženého nějakým zákazem či omezením.

Limity u neobchodního zboží

- Limity pro osvobození od cla a daní

- Množstevní limity

- Limity pro značení některých vybraných výrobků

Vybrané druhy zákazů a omezení – CITES, DUAL USE GOODS, autonomní celní kvóty, tarifní suspenze, mezinárodní sankce, mezinárodní kontrolní režimy, licence, léky, návykové látky, veterinární a fytokaranténní zboží, padělky, cash controls ….

Sankce při porušení zákazů a omezení

Cena

1900 Kč bez DPH/1 den

7500 Kč bez DPH/celý kurz

Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo na celý kurz.

Místo konání:

standardně se scházíme v Ostravě, Mrštíkova 883/3 (podkroví), 709 00  Ostrava - Mariánské Hory

 

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME Usmívající se.2013 © PiDi Soft |  Mapa stránek